Ościłowski, J. „Grody Mazowieckie między Pisą, Biebrzą I Narwią (X–XIII w.)”. Echa Przeszłości, nr XXII/1, maj 2021, s. 29-74, doi:10.31648/ep.6707.