Wolny, M. „Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem Z Kition – Przyczynek Do rozważań Nad Tworzeniem kręgu Intelektualnego Na Dworze Antygonidów”. Echa Przeszłości, nr XXII/2, listopad 2021, s. 23-44, doi:10.31648/ep.7201.