Pęgier, M. „Średniowieczne Oraz nowożytne Kroniki Polskie; Wykorzystanie Innych materiałów źródłowych W Narracji «Kroniki» Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694)”. Echa Przeszłości, nr XXII/2, listopad 2021, s. 103-22, doi:10.31648/ep.7205.