Łożyński, K. „Kaunas City Register of 1561–1564 As a Source of Information about the Management and Sale of Forest Commodities”. Echa Przeszłości, nr XXIV/1, sierpień 2023, s. 47-59, doi:10.31648/ep.9295.