Marszalska, Jolanta. „Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej «Hosianum» W Olsztynie”. Echa Przeszłości, no. X (marzec 13, 2019). Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3491.