Ościłowski, Jarosław. „Grody Mazowieckie między Pisą, Biebrzą I Narwią (X–XIII w.)”. Echa Przeszłości, no. XXII/1 (maj 9, 2021): 29–74. Udostępniono sierpień 8, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/6707.