Pęgier, Małgorzata. „Średniowieczne Oraz nowożytne Kroniki Polskie; Wykorzystanie Innych materiałów źródłowych W Narracji «Kroniki» Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694)”. Echa Przeszłości, no. XXII/2 (listopad 17, 2021): 103–122. Udostępniono sierpień 18, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/7205.