Łożyński, Krzysztof. „Kaunas City Register of 1561–1564 As a Source of Information about the Management and Sale of Forest Commodities”. Echa Przeszłości, no. XXIV/1 (sierpień 29, 2023): 47–59. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/9295.