1.
Sacewicz K. Założenia i zakres współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w przeciwdziałaniu rozwojowi organizacji komunistycznych w II RP na podstawie pisma Jana Bacha z 19 lutego 1937 roku. ep [Internet]. 11 marzec 2019 [cytowane 13 czerwiec 2024];(XI). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3385