1.
Wolny M. Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem z Kition – przyczynek do rozważań nad tworzeniem kręgu intelektualnego na dworze Antygonidów. ep [Internet]. 17 listopad 2021 [cytowane 18 sierpień 2022];(XXII/2):23-44. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/7201