1.
Pęgier M. Średniowieczne oraz nowożytne kroniki polskie; wykorzystanie innych materiałów źródłowych w narracji "Kroniki" Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694). ep [Internet]. 17 listopad 2021 [cytowane 18 sierpień 2022];(XXII/2):103-22. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/7205