(1)
Pilch, T. Nierówności społeczne: Geneza – Struktura – Walory Moralne. fns 2023, 27-42.