Pilch, T. (2023). Nierówności społeczne: geneza – struktura – walory moralne. Forum Nauk Społecznych, (1), 27–42. https://doi.org/10.31648/fns.8835