(1)
Święcicka, A. „Objawienia” W Gietrzwałdzie I współczesne Objawienia Maryjne. ft 2018, 19, 45-52.