(1)
Llanos Sanchez, L. Święto Dziewicy Z Urcupiña. ft 2018, 19, 117-124.