(1)
Carbajo Núñez, M. ZNACZENIE RELACJI RODZINNYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPOŁECZEŃSTWA. ft 2019, 20, 7-18.