(1)
Rozen, B.; Kopiec, M. A. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BOŻEJ EKONOMII ZBAWIENIA. ft 2019, 20, 109-125.