(1)
Carbajo Núñez OFM, M. „WSZYSTKO JEST POWIĄZANE”. EKOLOGIA I RODZINA. ft 2020, 7-20.