Sakowicz, E. (2018). OBJAWIENIA PRYWATNE W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH. Forum Teologiczne, 19, 125–139. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3106