Merecki, J. (2018). Na marginesie kilku interpretacji Amoris laetitia. Forum Teologiczne, 19, 155–166. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3108