Rozen, B., & Kopiec, M. A. (2019). OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BOŻEJ EKONOMII ZBAWIENIA. Forum Teologiczne, 20, 109–125. https://doi.org/10.31648/ft.4808