Kamiński, K. (2019). PRZESTĘPSTWA DE SEXTO POPEŁNIONE PRZEZ SZAFARZA SAKRAMENTU POKUTY WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU. Forum Teologiczne, 20, 179–190. https://doi.org/10.31648/ft.4813