Kowalczyk SJ, D. (2020). LA CREAZIONE SECONDO SERGEJ BULGAKOV. Forum Teologiczne, (21), 111–123. https://doi.org/10.31648/ft.6090