Babiński, J. (2020). STWORZONOŚĆ CZŁOWIEKA JAKO FUNDAMENT EKOLOGICZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Forum Teologiczne, (21), 125–138. https://doi.org/10.31648/ft.6091