Kobrzeniecka-Sikorska, G. (2020). WIZUALIZACJA DZIEJÓW MANDYLIONU W TRADYCJI WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM IKON ROSYJSKICH. Forum Teologiczne, (21), 149–167. https://doi.org/10.31648/ft.6093