Kubasik, A. (2020). MODLITWA, POST I JAŁMUŻNA JAKO UCZYNKI OTWIERAJĄCE DROGĘ DO POKUTY W NAUCZANIU METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO, BISKUPA CHOMYSZYNA I BISKUPA JOSAFATA KOCYŁOWSKIEGO. Forum Teologiczne, (21), 263–279. https://doi.org/10.31648/ft.6101