Sakowicz, Eugeniusz. 2018. „OBJAWIENIA PRYWATNE W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH”. Forum Teologiczne 19 (listopad):125-39. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3106.