Sakowicz, E. (2018) „OBJAWIENIA PRYWATNE W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH”, Forum Teologiczne, 19, s. 125–139. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3106 (Udostępniono: 4 październik 2023).