Babiński, J. (2020) „STWORZONOŚĆ CZŁOWIEKA JAKO FUNDAMENT EKOLOGICZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI”, Forum Teologiczne, (21), s. 125–138. doi: 10.31648/ft.6091.