[1]
E. Sakowicz, „OBJAWIENIA PRYWATNE W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH”, ft, t. 19, s. 125–139, lis. 2018.