[1]
K. Trębski, „KWESTIA GENDER: WYZWANIE DLA ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”, ft, t. 20, s. 97–108, grudz. 2019.