[1]
B. Rozen i M. A. Kopiec, „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BOŻEJ EKONOMII ZBAWIENIA”, ft, t. 20, s. 109–125, grudz. 2019.