Święcicka, A. „«Objawienia» W Gietrzwałdzie I współczesne Objawienia Maryjne”. Forum Teologiczne, t. 19, listopad 2018, s. 45-52, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3099.