Sakowicz, E. „OBJAWIENIA PRYWATNE W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH”. Forum Teologiczne, t. 19, listopad 2018, s. 125-39, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3106.