Recenzenci

dr Anna Abram (University of London)
ks. dr hab. Andrzej Tomasz Anderwald, prof. UO
ks. dr hab. Antoni Bartoszek
ks. dr hab. Bogdan Biela
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola
ks. dr hab. Krystian Robert Kałuża (UO)
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
dr hab. Mariola Marczak (UWM)
ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB
ks. dr hab. Jarosław Merecki
prof. Libor Ovečka (Praha)
prof. Furio Pesci (La Sapienza – Universitá di Roma)
ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak
ks. prof. dr hab. Adam Franciszek Przybecki (UAM)
o. prof. dr Jerzy Skrabania SVD (PTH-Sankt Augustin)
ks. dr hab. Cezary Smuniewski prof. ASzWoj
o. Prof. Dr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló OP, PhD. (Košice)
ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK)
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz (KUL)
o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI
ks. dr hab. Jarosław Piotr Woźniak (KUL)
o. dr hab. Paweł Zając OMI
ks. dr hab. Sławomir Włodzimierz Zieliński