[1]
Starzyńska-Kościuszko, E. 2018. Koncepcja ludzkiej religii Johanna Gottfrieda Herdera. Humanistyka i Przyrodoznawstwo. 10 (paź. 2018), 81–87.