[1]
Lewandowski, A. 2018. Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności. Humanistyka i Przyrodoznawstwo. 19 (wrz. 2018), 185–198. DOI:https://doi.org/10.31648/hip.576.