[1]
Kasprzyk, M. 2018. Filozofia lenistwa: Marcin Zdrenka, O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 362. Humanistyka i Przyrodoznawstwo. 19 (wrz. 2018), 463–465. DOI:https://doi.org/10.31648/hip.602.