(1)
Starzyńska-Kościuszko, E. Teoria Jaźni Bronisława F. Trentowskiego. HiP 2018, 79-90.