(1)
Starzyńska-Kościuszko, E. Koncepcja Ludzkiej Religii Johanna Gottfrieda Herdera. HiP 2018, 81-87.