(1)
Starzyńska-Kościuszko, E. Holistyczna (całościowa) Koncepcja Zdrowia : Zdrowie Jako wartość. HiP 2018, 319-326.