(1)
Domagała, B. Polak-Katolik W Oglądzie Socjologicznym (analiza Wyników Badań I Wybranych Problemów Debaty Publicznej). hip 2018, 267-280.