(1)
Wężowicz-Ziółkowska, D. Mimesis I Anthropos Albo O Przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard. HiP 2019, 361-373.