(1)
Kruszelnicki, M. Znaczenie Psychologii głębi Carla G. Junga Dla Filozofii Wychowania I Praktyki Pedagogicznej. HiP 2018, 443-462.