(1)
Aymand, S. Osoby Starsze Na Utrzymaniu Innych : Delikatne Czy Bezbronne?. HiP 2018, 463-477.