(1)
Matuszewski, K. Egzoteryczna Rekonstrukcja. HiP 2018, 583-612.