(1)
Szymańska-Lewoszewska, M. Nowa Interpretacja Wybranych Pism George’a Berkeleya. HiP 2018, 621-625.