(1)
Kamiński, Łukasz. O twórczości Cesarza Kina japońskiego W 100. Rocznicę Urodzin. HiP 2018, 635-638.