(1)
Lewandowski, A. Pascal, Albo Rozpacz I nieskończoność U Progu nowoczesności. HiP 2018, 185-198.