(1)
Wawrzonkowski, K. Dawid Hume I Problem Legitymizacji władzy. HiP 2018, 199-220.